Cerkno prejelo zlati znak Slovenia Green Destination

Destinacija Cerkno je ob ponovnem ocenjevanju trajnostnega delovanja v okviru Zelene sheme slovenskega turizma, ki je potekalo v drugi polovici marca, osvojila zlati znak Slovenia Green Destination. Cerkno je bilo leta 2015 med prvimi destinacijami, ki so se s pridružitvijo Zeleni shemi slovenskega turizma odločile za stopanje po zeleni poti ter se zavezale k zasledovanju kriterijev trajnostnega razvoja turizma.
Zelena shema slovenskega turizma je nacionalni program in certifikacijska shema, ki pod krovno znamko SLOVENIA GREEN združuje vsa prizadevanja za trajnostni razvoj turizma v Sloveniji, ponuja konkretna orodja za oceno in izboljšanje trajnostnega delovanja ter zeleno ravnanje tudi promovira. Nosilec sheme je Slovenska turistična organizacija, ki v sodelovanju z akreditiranim preveriteljem, Zavodom Tovarno trajnostnega turizma Goodplace, na obdobja treh let izvaja presoje za pridobitev, vzdrževanje in obnovo znaka Slovenia Green Destination.
Ocena destinacije je na lestvici od 1 do 10 podana glede na izpolnjevanje kriterijev v šestih kategorijah, in sicer: Destinacijski management; Narava in pokrajina; Okolje in podnebje; Kultura in tradicija; Družbena klima in Poslovanje turističnih podjetij.
Destinacija Cerkno je dosegla povprečno oceno 8,5, pri čemer je prejela najvišjo oceno v kategoriji Kultura in tradicija, kar priča o dobri skrbi za ohranjanje kulturne dediščine. Med višje ocenjene kategorije se, zlasti zaradi uspešnega zasledovanja usmeritev iz sprejete strategije razvoja turizma, uvršča še Destinacijski management, sledita ji Poslovanje turističnih podjetij ter Narava in pokrajina. Kategoriji, ki zaradi prejete ocene predstavljata potencial za nadaljnji razvoj, pa sta Družbena klima ter Okolje in podnebje, v okviru katerih izziv predstavlja zlasti merjenje in izravnava ogljičnega odtisa.
Napredek od pridobitve bronastega znaka Slovenia Green do zlatega, je nedvomno pomemben dosežek za destinacijo ter hkrati pokazatelj vloženega truda in angažiranosti številnih deležnikov. Ocena s podanimi predlogi izboljšav pa bo LTO Laufar Cerkno v pomoč pri nadaljnjemu načrtovanju trajnostnega razvoja turizma na destinaciji.