Grema u griče

Izdalo: Planinsko društvo Cerkno
Urednik: Marko Makuc
Leto izida: 2014
Število strani: 95
Cena: 12 EUR

Le enajst let po ustanovitvi Slovenskega planinskega društva leta 1893 je na Cerkljanskem nastala podružnica , ki je obetala razvoj planinstva tudi na tem geografskem območju.

S potrditvijo uradnih društvenih pravil v Trstu so bili dani pogoji , da društvo dobi vodstvo, program in vključi pod svoje okrilje vse, ki imajo radi naravo, slovensko besedo in hojo v gorski svet. Kjlub temu da politične razmere velikokrat niso bile naklonjene slovenstvu ter slovenskemu jeziku in je zlasti italijanska oblast zavestno hromila tovrstno dejavnost , sta planinstvo in planinska organiziranost preživela in PD Cerkno je to tradicijo nadaljevalo vse do danes.

Bojan Rotovnik, predsednik PZS

Povpraševanje

Za naročilo izdelka, prosimo ustrezno izpolnite obrazec za povpraševanje.

Izdelek lahko kupite tudi v TIC Cerkno, Močnikova ulica 2, 5282 Cerkno.

Telefonska številka: +386 (0)5 373 46 45
Elektronski naslov: info@visitcerkno.si