Nova turistična karta in informativna tabla naselja Cerkno

Eden izmed ključnih stebrov razvoja turizma na destinaciji je razvoj turistične infrastrukture in oblikovanje informativno-promocijskega gradiva, vključno s turističnimi kartami območja. Le-te namreč obiskovalcem omogočajo natančno spoznavanje kraja. LTO Laufar Cerkno je z namenom obogatitve turistične ponudbe, glede na predloge več obiskovalcev Turistično informacijskega centra, v začetku marca v sodelovanju s podjetjem IziMap d.o.o., izdelal novo turistično karto naselja Cerkno, ki  je obiskovalcem na voljo v obliki trganke. Karta poleg ključnih značilnosti znotraj naselja Cerkno, označuje tudi glavne znamenitosti izven naselja in je kot taka pomembna pridobitev za destinacijo. Poleg turistične karte, pa je v središču Cerknega, pred nekdanjim Turistično informacijskim centrom, obiskovalcem na voljo tudi nova informativna tabla naselja Cerkno.