Sprejet načrt upravljanja za Arheološki park Divje babe

Na včerajšnji seji Občinskega sveta Občine Cerkno so svetniki med drugim soglasno potrdili tudi načrt upravljanja za Arheološki park Divje babe. Strateški dokument je pomembna pridobitev za Arheološki park, ki slovi po znameniti najdbi najstarejšega glasbila na svetu, 60.000 let stare Neandertalčeve piščali. Slednja velja za priznan element kulturne dediščine na državni ravni ter hkrati predstavlja velik potencial za razvoj turizma v lokalnem okolju.

Priprava načrta upravljanja je potekala pod okriljem LTO Laufar Cerkno, v sodelovanju z zunanjim izvajalcem Aplikativo, Janušem Jerončičem s.p. ter predstavniki Zavoda za varstvo kulturne dediščine in Zavodom za varstvo narave Slovenije. Kompleksen proces priprave se je pričel v sredini marca 2021 ter nadgrajeval v petih vsebinskih sklopih oziroma fazah. V prvi fazi je bila pripravljena analiza stanja, v kateri je na podlagi terenskega ogleda, pregleda obstoječe dokumentacije in dokumentacije o preteklih projektih, prikazan pregled trenutnega stanja arheološkega najdišča ter z njim povezanih aktivnosti. Izdelava načrta upravljanja se je nadaljevala z drugo fazo, to je pripravo razvojne strategije, v kateri so bili določeni vizija in cilji razvoja spomenika ter strateški in izvedbeni cilji, za celostno in trajnostno ohranjanje dediščine ter njenega razvoja. V trženjski strategiji, ki spada v tretjo fazo izdelave načrta, so bili na podlagi analize obstoječih trženjskih aktivnosti določeni trženjski cilji in aktivnosti za prihodnje trženje arheološkega parka. Zadnji dve fazi pa sta obsegali pripravo zaključnih dokumentov in predstavitev ter potrditev načrta upravljanja na občinskem svetu Občine Cerkno, v februarju 2022.

Pridobitev strateškega dokumenta je bila nujna za ureditev sodobnega Arheološkega parka Divje babe ter zaradi pričetka postopka razglasitve arheološkega območja za kulturni spomenik državnega pomena. Dokument si je mogoče ogledati na spodnji povezavi.

Načrt upravljanja Arheološkega parka Divje babe (.pdf datoteka)