Uspešna poletna turistična sezona 2021

Turizem je med panogami, ki jih je epidemija Covid-19 in z njo povezani ukrepi najbolj prizadela. Zaprtje nastanitvenih kapacitet in turističnih ponudnikov, omejitev gibanja in organiziranja dogodkov ter občutno zmanjšanje mednarodnih potovanj, so glavni razlogi za upad turističnega prometa. Po napovedih naj bi cikel okrevanja turizma do ravni pred korono trajal 5 let, pri čemer pa se bodo spremenili tudi turistični trendi.

Pa vendar se lahko turizem v Cerknem, sodeč po podatkih pridobljenih v bazi Statističnega urada Republike Slovenije, pohvali z uspešno poletno sezono. V mesecih od junija do vključno septembra so obiskovalci ustvarili 7.944 prihodov in 23.761 prenočitev. Od tega so 73,09 % prenočitev ustvarili domači gostje, 26,91 % pa tuji, slednji so letos ustvarili kar 82,45 % prenočitev več kot lani v istem obdobju, kar gre pripisati lanskoletnim strožjim ukrepom za zajezitev epidemije Covid-19, tako pri nas, kakor tudi v tujini. Največji odstotek tujih gostov v letu 2021 predstavljajo nemški gostje, ki jim sledijo poljski, madžarski in češki gostje.

Glede na pridobljene informacije s strani zaposlenih v turizmu, je bilo med letošnjimi obiskovalci veliko povratnikov, ki so preteklo leto spoznali s pomočjo turističnih bonov. Med obiskovalci v Turistično informacijskem centru je bilo največ povpraševanja po aktivnostih na prostem (pohodništvo, kolesarstvo) in ogledu glavnih kulturnih znamenitosti – Partizanska bolnica Franja, Arheološki park Divje babe.

Skupno je bilo ustvarjenih 19,56 % prihodov več kot lani in 13,84 % več prenočitev. Povprečna zasedenost nastanitvenih obratov je bila v vseh poletnih mesecih skupno  65 %, v avgustu kar 90 %. Ob tem velja omeniti, da gostje ostanejo na destinaciji povprečno 3 dni.

Podatki kažejo, da se obisk v poletnih mesecih v zadnjih letih veča, kar gre med drugim pripisati tudi načrtnemu razvoju in promociji turistične destinacije. V preteklem obdobju je namreč LTO Laufar Cerkno izvedel številne aktivnosti, med drugim obsežno digitalno kampanjo na družbenih omrežjih, sodelovanje z vplivnežem, snemanje različnih promocijskih destinacijskih videov, razvoj novih turističnih produktov itd..

Cerkno tako uspešno zasleduje cilj desezonalizacije, ki je eden izmed glavnih ciljev zapisanih v Strategiji razvoja trajnostnega turizma v občini Cerkno 2021 – 2025.