Cerkno pridobilo finančna sredstva za okrepitev promocije

LTO Laufar Cerkno je v preteklem mesecu uspešno kandidiral na javnem razpisu, z naslovom »Za sofinanciranje aktivnosti promocije turistične ponudbe vodilnih turističnih destinacij Slovenije v letu 2021«. Slovenska turistična organizacija je z namenom spodbujanja promocijskih aktivnosti namreč tudi letos objavila razpis, namenjen vodilnim destinacijam.

Uspešna prijava na razpis je destinaciji zagotovila sofinanciranje v višini 21.000,00 EUR, ki jih bo LTO Laufar Cerkno, v znamenju upoštevanja ukrepov za dosego ciljev navedenih v Strategiji razvoja trajnostnega turizma v Občini Cerkno, namenil izvedbi treh promocijskih aktivnosti. Primarni namen projekta je krepitev promocije turistične ponudbe ter s tem dvig prepoznavnosti vodilne destinacije Cerkno, pri čemer bo poudarek na krepitvi prepoznavnosti primarnih produktov z višjo dodano vrednostjo, ki zanimajo zlasti zahtevne (High Value) turiste. Destinacija bo obiskovalcem predstavljena preko doživetij neokrnjene narave, edinstvenega spoznavanja kulturne dediščine ter s pestro ponudbo aktivnosti v naravi.

V času trajanja projekta, do konca leta 2021, se bo tako izvedlo snemanje promocijskega videa za 5-zvezdično doživetje vezano na cerkljanski biser kulturne dediščine – Arheološki park Divje babe, vzpostavilo se bo sodelovanje z združenjem Slovenia Outdoor ter izvedlo kampanjo za promocijo outdoor aktivnosti v neokrnjeni naravi. Del projektnih aktivnosti bo namenjen vsebinski in tehnični nadgradnji spletne strani destinacije, s poudarkom na vzpostavitvi spletne trgovine s turističnimi doživetji. Z izvedenimi aktivnostmi v okviru projekta ter vključevanjem trajnostnih elementov v le-te, bo poleg spodbujanja prepoznavnosti bogate in raznolike turistične ponudbe na Cerkljanskem, poskrbljeno tudi za dvig prepoznavnosti ter krepitev imidža Slovenije kot butične in trajnostne turistične destinacije pod znamko I feel Slovenia.