Nova označba Bevkove domačije v Zakojci

Bevkova domačija v Zakojci je v mesecu juniju postala bogatejša za novo označbo. Občina Cerkno in LTO Laufar Cerkno sta namreč, v znamenju upoštevanja ukrepov za dosego ciljev Strategije razvoja trajnostnega turizma v destinaciji Cerkno, na Bevkovi domačiji postavila novo informativno tablo s tekstovnim in slikovnim gradivom pisateljeve rojstne hiše. Pri tem je besedilo na tabli prispevala Milojka Magajne iz Cerkljanskega muzeja, za oblikovno plat pa je poskrbela Špela Štremfelj. Poleg omenjene informativne table se je z označevalnim elementom, »Spomenik lokalnega pomena«, označilo tudi pročelje hiše.

Gre za enoten, po obliki, velikosti in materialih prepoznaven sistem označevanja nepremične kulturne dediščine v Republiki Sloveniji, ki je zapisan v priročniku za označevanje nepremičnih kulturnih spomenikov.  Bevkova domačija je s tem postala drugi nepremični kulturni spomenik v destinaciji Cerkno, ki je označen s tovrstno informativno tablo, pred njo je bila označena še Kašča pri Brecu v naselju Jesenica pri Cerknem.

To za destinacijo Cerkno pomeni še en korak bližje k urejeni turistični infrastrukturi ter predstavlja pomemben dejavnik ohranjanja in promocije nepremične kulturne dediščine.