Delavnici z Ekologi brez meja na temo koncepta Zero Waste

Torek, 31. 5. 2022.
Lokacija: Večnamenski center Cerkno, Bevkova ulica 22, 5282 Cerkno.

V okviru projekta Dobimo se na tržnici 4, ki temelji na razvoju lokalne ponudbe je cilj nadgraditi in napredovati tudi na področju zero waste koncepta. Cerkno in Idrija sta destinaciji, ki sta vključeni v razvojni projekt Zelena shema slovenskega turizma. Na območju se zavedamo nujnosti in potreb po stalnem strmenju k trajnostnemu razvoju na različnih področjih, tudi uvedbi zero waste koncepta.
Vabimo vas na strokovni delavnici za organizatorje prireditev in ponudnike različnih nastanitev, ki ju bo izvedlo društvo Ekologi brez meja. Društvo EBM kot član mreže Zero Waste Europe in nacionalna organizacija za Slovenijo izvaja razvojni projekt Zero Waste Slovenija.

Strokovna delavnica št. 1: “Prireditve brez odpadkov” (za vse organizatorje prireditev), 15.00 – 17.00
Organizatorje prireditev želimo spodbuditi in vključiti v prehod v zeleno gospodarstvo ter trajnostno upravljanje z viri preko preprečevanja nastajanja odpadkov, ponovne uporabe in boljšega ločevanja odpadkov. Za te namene so v društvu izdelali tudi splošne smernice za Zero Waste prireditve in jih prenesli v prakso preko pilotnih primerov, katere bi predstavili na delavnici. Delavnica obsega krajši teoretični uvod, prikaz primerov dobrih in slabih praks, glavnino pa predstavlja skupinsko delo. Rezultat je nabor potencialnih ukrepov za prireditve, ki so lahko prvi koraki na poti k prireditvam z manj odpadki.

Strokovna delavnica št. 2: “Turizem brez odpadkov” (za ponudnike nastanitev), 17.30 – 19.30
Ponudnike nastanitev želimo spodbuditi in vključiti v prehod v zeleno gospodarstvo ter trajnostno upravljanje z viri preko preprečevanja nastajanja odpadkov, ponovne uporabe in boljšega ločevanja odpadkov v sklopu delovanja in ponujanja vaših storitev na trgu. Predstavljen bo koncept zero waste, kje so priložnosti in potenciali za njegovo vključitev v turizmu ter dobre prakse iz tega področja, npr. katere so alternative plastiki oz. izdelkom za enkratno uporabo. Skupaj bomo iskali rešitve za prisotne izzive.

Izobraževanja so za udeležence BREZPLAČNA.
Obvezne predhodne prijave se sprejemajo na polona.kavic@icra.si ali na tel. št.: 05 37 43 912.

Vabljeni.

ICRA d.o.o. Idrija, LTO Laufar Cerkno, Občina Cerkno.

Aktivnost je del operacije DOBIMO SE NA TRŽNICI 4, ki je sofinancirana s strani Republike Slovenije in Evropskega sklada za regionalni razvoj. Partnerji in sofinancerji operacije so: LAS s CILjem, Občina Idrija, Občina Cerkno, Občina Logatec in ICRA d.o.o. Idrija.