Turistični obisk destinacije Cerkno v letu 2022

Po podatkih, pridobljenih iz AJPES-a, so v letu 2022 obiskovalci v občini Cerkno skupno ustvarili 18.514 prihodov in 55.657 prenočitev. Obisk destinacije je bil številčnejši kot leta 2019 (pred epidemijo), ko so obiskovalci ustvarili 16.197 prihodov in 49,919 prenočitev. V letu 2022 smo torej v primerjavi z letom 2019 zabeležili 14,31 odstotno rast prihodov in 11,49 odstotno rast prenočitev.

Največji delež gostov so v letu 2022 predstavljali domači gostje, ki so ustvarili 64 odstotkov vseh nočitev. Od tujih so prevladovali hrvaški, nemški, češki in madžarski gostje. Pri tem so gostje povprečno na destinaciji ostali 3 dni.

Obisk destinacije je bil največji v zimskih mesecih (januar-marec). Ta je predstavljal kar 41 odstotkov celotnega obiska in je posledica uspešne smučarske sezone. Med poletnimi meseci sta prednjačila junij in avgust, s skupno 13.100 ustvarjenimi prenočitvami.

Najbolj obiskana kulturna znamenitost na destinaciji Cerkno še vedno ostaja Partizanska bolnica Franja, ki je v lanskem letu skupaj privabila 23.903 obiskovalcev. V letu 2022 pa se je znatno povečalo tudi zanimanje za obisk Arheološkega parka Divje babe, ki je od jeseni 2021 obogaten z edinstveno digitalizacijo jame in obiskovalcem ponuja nepozabno doživetje.

Številke so spodbudne in kažejo, da turizem na destinaciji Cerkno po pandemiji Covid-19 uspešno okreva.