Uspešna turistična sezona (januar-avgust)

Destinacija Cerkno se je tako kot mnoge druge destinacije, po epidemiji Covid-19 in z njo povezanimi ukrepi, srečevala s številnimi izzivi, ki jih je povzročil upad turističnega prometa. Kljub temu cikel okrevanja turizma glede na turistično sezono 2022 napoveduje  optimistično prihodnost.

Po podatkih pridobljenih iz strani AJPES, so v prvih osmih mesecih letošnjega leta obiskovalci v občini Cerkno skupno ustvarili 15.505 prihodov in 46.919 prenočitev, kar je 60 % več prihodov ter 61 % več prenočitev kot v enakem obdobju lani, ko so veljali strogi ukrepi za omejevanje širjenja Covid-19. V letu 2019, pred pandemijo, je v primerljivem obdobju 12.907 gostov ustvarilo 41.313 prenočitev. Število prenočitev v prvih osmih mesecih letošnjega leta, je bilo tako za 13,57 odstotka višje kot v prvih osmih mesecih leta 2019.

Največji delež gostov še vedno predstavljajo domači gostje, kar 63 odstotkov. Od tujih so prevladovali hrvaški, nemški in madžarski gostje. Povprečna zasedenost nastanitvenih obratov je bila v vseh mesecih skupno 43 odstotna, v februarju kar 99 odstotna, k čemer so gotovo prispevale tudi ugodne vremenske razmere, ki so k obisku privabile rekordno število smučarjev. Med poletnimi meseci po obisku še vedno prednjači avgust, ko je zasedenost kapacitet znašala 70 odstotkov.  Ob tem velja omeniti, da so gostje na destinaciji ostali povprečno 3 dni. Sodeč po obiskovalcih v Turistično informacijskem centru je bilo največ zanimanja za bisera kulturne dediščine – Partizansko bolnico Franja in  Arheološki park Divje babe z edinstveno digitalizacijo jame,  povpraševali pa so tudi po aktivnostih na prostem (pohodništvo, kolesarstvo) ter družinskih aktivnostih.

Številke so torej spodbudne, saj kažejo, da turizem po epidemiji Covid-19 dobro okreva.  Ravno tako navdušuje dejstvo, da Cerkno z načrtnim razvojem in nadgradnjo turistične ponudbe ter izvedbo promocijskih aktivnosti, vedno več obiskovalcev privablja tudi izven zimske sezone. S tem uspešno stremi k desezonalizaciji, ki je eden izmed glavnih ciljev zapisanih v Strategiji razvoja trajnostnega turizma v občini Cerkno 2021–2025.