Zavod za turizem Cerkno tudi letos pridobil dodatna finančna sredstva za promocijo

Slovenska turistična organizacije je spomladi ponovno objavila javni razpis, namenjen vodilnim turističnim destinacijam, ki spodbuja izvajanje promocijskih aktivnosti.

Preimenovani LTO Laufar Cerkno, po novem Zavod za turizem, je bil na javnem razpisu z nazivom: »Za sofinanciranje aktivnosti promocije turistične ponudbe vodilnih turističnih destinacij Slovenije v letu 2023«, že četrtič zapored uspešen, s čimer smo destinaciji zagotovil nepovratna finančna sredstva v višini 21.000,00 EUR.

Letošnji cilj javnega razpisa je spodbujanje promocije trajnostno naravnane turistične ponudbe ter trajnostne in digitalne preobrazbe slovenskega turizma, pri čemer je na destinaciji potrebno vpeljati vsaj eno novo »zeleno doživetje« oziroma nadgrajeno »zeleno doživetje«. V Cerknem bo to doživetje temeljilo na obuditvi zgodb zanimivih zgodovinskih osebnosti, o katerih pričajo spominske plošče na pročeljih mnogih hiš v naselju Cerkno. Udeleženci doživetja se bodo tako v spremstvu vodnika sprehodili skozi naselje in preko zanimivih zgodb spoznavali tradicijo in zgodovino destinacije.

V poletnem času smo se na Zavodu za turizem, v sodelovanju z zunanjimi izvajalci, pospešeno ukvarjali tudi z ostalimi aktivnostmi v okviru projekta, in sicer: pridobivanjem kvalitetnega fotografskega materiala za uporabo v promocijske namene; izvedbo digitalne oglaševalske kampanje na domačem in dveh tujih trgih (Nemčija in Italija); oglaševanjem večjih prireditev preko jumbo plakatov ter delom na razvoju aplikacije za aktivno raziskovanje destinacije.

Izvedene aktivnosti z obogatitvijo turistične ponudbe in okrepljeno promocijo, ki bodo predvidoma zaključene do začetka novembra, so nedvomno pomemben doprinos k dvigu prepoznavnosti destinacije.